2010/11/14

bam : Webzine : Hangar Flying Nieuwsbrief 38 - November 2010

---------- Forwarded message ----------
From: Hangar Flying <info@hangarflying.be>
Date: 2010/11/14
Subject: Nieuwsbrief 38 - November 2010Nieuwsbrief 38 - November 2010
ARTIKELS
ARTICLES
IMPRESSIES
IMPRESSIONS
Vrienden van de luchtvaart,

vanaf 1 juli zit België, voor de duur van zes maanden, de Europese Unie voor. Ook in de Belgische luchtvaart zullen we dat geweten hebben. Op donderdag 24 juni 2010 werd in Melsbroek het vernieuwde luchthavengebouw van de 15 Wing ingehuldigd. In aanwezigheid van defensieminister Pieter De Crem werd de vernieuwde terminal omgedoopt tot Brussels Military Airport (BRUMIL), voordien Aérogare Militaire Luchthaven (AML). BRUMIL is nu een moderne toegangspoort voor de officiële gasten die België tijdens het voorzitterschap bezoeken. In de praktijk parkeren nog heel wat officiële gasten hun vliegtuig op de burgerluchthaven, ook die geniet gelukkig al jaren van de aanwezigheid van de Europese Unie in Brussel.

Onze regering blijft tijdens het Belgisch voorzitterschap streven naar een actieve Europese militaire samenwerking met het oog op een gemeenschappelijk beleid voor veiligheid en defensie. De rol van het Europese Agentschap voor Defensie (EAD), dat de doeltreffendheid van de Europese Defensie moet verhogen, zal verder versterkt worden.

Niet alleen de militaire maar ook de burgerlijke luchtvaartautoriteiten zetten hun beste beentje voor. Tijdens het Belgisch voorzitterschap praten de Belgische en Congolese autoriteiten over een samenwerking die de veiligheid van luchtvaartmaatschappijen en luchthavens moet ten goede komen. Er wordt erg concreet gewerkt aan een gezamenlijk actieplan.

Het Europees voorzitterschap kreeg ook goede punten voor de European Aviation Summit die eind oktober door het Belgische Directoraat-generaal Luchtvaart werd georganiseerd. Zo'n 400 aanwezigen hebben er van mening gewisseld over thema's als concurrentievermogen in de luchtvaart, veiligheid en klimaatverandering. Met enige trots kon uittredend staatssecretaris Etienne Schouppe, in aanwezigheid van ICAO secretaris-generaal Raymond Benjamin, de vergadering in het congrescentrum Oud Sint-Jan afsluiten met de ondertekening van de Declaration of Bruges. De aanwezigen waren het erover eens dat België erg actuele thema's op de radar van de conferentie had geplaatst en ze ook op een erg efficiënte manier had aangepakt.

Paul en Frans trokken naar Friedrichshafen, het mekka van de zeppelins. Ze waren te gast bij ZLT Zeppelin Luftschifftechnik en bezochten het Zeppelin Museum. Samen met Jean-Pierre ging Paul naar de nationale zweefvliegdag in Beauvechain. Peter bezocht Seppe en vloog er met een 737-simulator. Guido schreef een cursiefje over de Pou du Ciel en zijn ontwerper Henri Mignet. Frans stelt een boek voor over de luchtoorlog 1940-1945 boven Geetbets.

En de impressies? Kevin toont twaalf foto's die tijdens het zomerseizoen op Brussels Airport werden genomen. Jean-Pierre vertegenwoordigde Hangar Flying op de Remembrance Day 2010 bij het monument aan het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis in Brussel. Hij brengt ook een korte impressie over de Dynali H2 en de export naar Zuid-Korea.

Hangar Flying.


Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen,
gelieve dan een
mail te sturen met als onderwerp "uitschrijven".--
Yves Duwelz


--
Vous avez reçu ce message, car vous êtes abonné au groupe Groupe "e-bam" de Google Groupes.
Pour transmettre des messages à ce groupe, envoyez un e-mail à
l'adresse bamg@googlegroups.com
Pour résilier votre abonnement à ce groupe, envoyez un e-mail à
l'adresse bamg-unsubscribe@googlegroups.com
Pour afficher d'autres options, visitez ce groupe à l'adresse http://groups.google.com/group/bamg?hl=en-GB
 
Don't forget to share our links with all your interested friends
 
For translation, voor vertaling, pour traduction http://babelfish.altavista.com/
No comments:

Blog Archive

Labels